Wchodząc w naszą porównywarkę, Użytkownik oświadcza, że ​​zna, zna i akceptuje niniejszy „Regulamin”. Regulamin korzystania, jak również jego modyfikacje, wejdą w życie natychmiast na tej stronie. Korzystanie z porównywarki oznacza akceptację wszystkich warunków przez Użytkownika. Jeśli nie akceptujesz Warunków użytkowania lub ich zmian lub modyfikacji, nie powinieneś dalej korzystać z naszej porównywarki cen.

Początek i koniec

Niniejsze Warunki użytkowania oznaczają umowę, która wejdzie w życie z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Warunków użytkowania i/lub skorzystania z usług sklepu i pozostanie w mocy do momentu rozwiązania umowy przez Użytkownika lub przez ConsumerStore Polska. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, o ile zrobi to na przyszłość, unikając korzystania z tego sklepu i / lub będąc Zarejestrowanym Użytkownikiem, rezygnując z rejestracji zgodnie z procedurą specjalnie do tego przewidzianą.

ConsumerStore Polska może również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie, przy czym powiadomienie o takim wypowiedzeniu jest ważne na adres fizyczny lub e-mail, które Użytkownik zarejestrował w sklepie. Podobnie ConsumerStore Polska może anulować stan Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, a w konsekwencji odmówić dostępu do Usług Sklepu lub zakupu w ten sposób, jeśli Użytkownik nie przestrzega jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania. będzie obowiązywać niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zarejestrowanym nawigatorem.

ConsumerStore Polska może w dowolnym momencie, tymczasowo lub na stałe zrezygnować z subskrypcji.

Korzystanie z usługi

Użytkownik oświadcza, że ​​informacje, które poda podczas rejestracji będą dokładne, poprawne i aktualne, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach, będąc z kolei całkowicie odpowiedzialnym wobec ConsumerStore Polska za szkody, jakie może wiązać się z naruszeniem wspomnianego obowiązku w tym między innymi koszty fizycznej lokalizacji Użytkownika, koszty wezwania i wezwania itp.

Użytkownik zgadza się, że będzie korzystał z Usług wyłącznie w celach określonych w (a) Warunkach korzystania oraz (b) wszelkich obowiązujących normach lub przepisach, czy to o charakterze gminnym, wojewódzkim czy krajowym, w tym między innymi w przepisach, dekretach , zarządzenia, rezolucje, dyrektywy itp. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim, które nie są upoważnione przez Użytkownika do dostępu do jego konta.

Odniesienia do stron trzecich

Odniesienia w wirtualnym sklepie do nazw, marek, produktów lub usług stron trzecich lub hipertekstowe linki do stron internetowych lub informacje stron trzecich są podawane wyłącznie dla wygody Użytkownika i w żaden sposób nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez ConsumerStore Polska w odniesieniu do strony trzeciej, Twoich informacji, produktów lub usług. ConsumerStore Polska nie ma kontroli nad praktykami ani politykami tych stron trzecich ani nad zawartością stron internetowych stron trzecich i nie składa żadnych oświadczeń ani obietnic dotyczących produktów lub usług stron trzecich, ani treści lub dokładności jakichkolwiek materiałów hostowane na takich witrynach osób trzecich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się nawigować lub kliknąć łącze do którejkolwiek z takich stron internetowych osób trzecich, robi to całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Wszystkie informacje o produkcie (zdjęcia, funkcje i wyróżnione informacje) zostały zawarte ręcznie lub za pośrednictwem interfejsu API usług dostarczania informacji.

Wszystkie odniesienia do stron internetowych osób trzecich zostały dostarczone przez API, usługi partnerskie lub przez robota w sposób zautomatyzowany, jak Google lub inna wyszukiwarka internetowa. W każdym przypadku właściciele tych witryn mają prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia tych linków, wysyłając prostą prośbę za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Przyjmowanie zamówień

Należy pamiętać, że może się zdarzyć, że po zatwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika, z różnych powodów dany sklep nie jest w stanie przyjąć go w całości lub w części i w związku z tym musi anulować lub wykluczyć z niego niektóre zamówione przez Użytkownik. Niektóre sytuacje mogą spowodować, że niektóre pozycje z Twojego zamówienia zostaną z niego wyłączone z powodu ograniczeń w ilościach dostępnych do zakupu; brakujący towar; nieścisłości lub błędy w produkcie lub informacji; lub problemy zidentyfikowane przez dział zapobiegania oszustwom kredytowym i cenowym.

Informacje o dostawie i płatności

Wszystkie informacje dotyczące dostawy produktów i metod płatności są informacjami dostarczanymi przez osoby trzecie w ramach umów o współpracy z naszą porównywarką. Informacje, które należy zweryfikować w sklepie przed zakupem w nim produktu. ConsumerStore Polska nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji, a także za wszelkie zmiany, jakie te informacje ulegają w wyniku zmiany metod dostawy i płatności w sklepie docelowym.

Informacje o cenach

ConsumerStore Polska stara się podawać dokładne informacje o cenach, ale mogą wystąpić błędy. Wszystkie ceny należy zweryfikować w sklepie referencyjnym przed dokonaniem zakupu. ConsumerStore Polska nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dostępność i zmiany cen, którym mogą podlegać produkty w sklepach referencyjnych.

Reklama

ConsumerStore Polska zastrzega sobie prawo do umieszczania w sklepie reklam, które będą identyfikowane w celu odróżnienia ich od informacji o opisie i cenie oferowanych przedmiotów. Te wstawki reklamowe mają na celu jedynie zwrócenie uwagi Użytkowników na określone oferty i nie zastępują opisów produktów wykonanych w sklepie odpowiadających artykułowi, z których Użytkownik musi skorzystać w celu oceny i dokonania zakupu online. Limity ilościowe i sprzedaż do dystrybutorów.

ConsumerStore Polska zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do ograniczenia ilości zakupionych przedmiotów na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez to samo konto, a także zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub dostawy.

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie, znaki towarowe, prezentacje handlowe i/lub inne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści w sklepie są własnością, są kontrolowane lub licencjonowane, przez ConsumerStore Polska lub przypisane W ramach umów o współpracy przez strony trzecie, takie jak podmiot stowarzyszony sieci, sklepy internetowe itp. i są chronione odpowiednimi traktatami międzynarodowymi o własności intelektualnej. Kompilacja (tj. zbiór, kolejność, struktura, organizacja i montaż) całej zawartości tego sklepu jest wyłączną własnością ConsumerStore Polska i jest również chroniona przez traktaty dotyczące własności intelektualnej. ConsumerStore Polska i jego współpracownicy wyraźnie zastrzegają wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, produktów, procesów, technologii, treści i innych materiałów, które pojawiają się w tym sklepie.

Dostęp do tego sklepu nie przyznaje nikomu żadnych praw własności intelektualnej ConsumerStore Polska ani jakiejkolwiek strony trzeciej, chyba że ConsumerStore Polska wyraźnie upoważnia. Nazwy i logo ConsumerStore Polska oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i slogany są znakami towarowymi lub znakami usługowymi ConsumerStore Polska. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich rejestrujących. Dostęp do tego sklepu nie upoważnia nikogo do używania jakiejkolwiek nazwy, logo lub marki w jakikolwiek sposób. Zakazy Użytkownika i jego obowiązki. Użytkownikowi surowo zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych za pośrednictwem sklepu. Nie możesz powielać tekstów ani obrazów reklam do innych celów niż własne osobiste przypomnienie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką odpowiedzialność umowną lub pozaumowną, która wynika z działania jako Użytkownik sklepu i zgadza się zwolnić ConsumerStore Polska z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z niewłaściwym korzystania z porównywarki lub za naruszenie niniejszych Warunków korzystania i ich odpowiednich modyfikacji, lub wynikające z takiego korzystania i/lub z uwagi na komentarz zamieszczony przez Użytkownika w sklepie.

Modyfikacje warunków użytkowania

W przypadku zmiany niniejszych Warunków użytkowania, takie modyfikacje zostaną opublikowane na tej stronie. ConsumerStore Polska nie ma możliwości powiadomienia każdego z nich w szczególności, poza publikacją w Sklepie, zatem Użytkownik wyraża zgodę na weryfikację Regulaminu w jakikolwiek sposób z niego korzysta, przy czym przy Rozpoczęciu każdej sesji akceptuje obowiązujące i opublikowane w tym czasie w formie i ze skutkami ustalonymi w niniejszych Warunkach Korzystania.

Generał

Warunki użytkowania stanowią całość umowy między stronami i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, które mogą istnieć między nimi. Tytuły użyte w niniejszym Regulaminie służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie definiują ani nie ograniczają zakresu tytułu, który tytułują. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne, takie postanowienie musi zostać zmienione tylko w zakresie niezbędnym, aby było ono wykonalne, a pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy. Brak działania ConsumerStore Polska w odniesieniu do naruszenia niniejszej umowy przez Użytkownika lub przez inne osoby nie stanowi zrzeczenia się praw i nie ogranicza praw ConsumerStore Polska w odniesieniu do takiego naruszenia lub kolejnych naruszeń. Prawo właściwe, rozstrzyganie sporów, środki proceduralne i powiadomienia.